Winkelopening tijdens de feestdagen 2019

Volgens de Winkeltijdenwet moeten alle winkels op kerstavond dinsdag 24 december 2019 om 19.00 uur sluiten. Van deze sluitingstijd kan niet op grond van de wet of de cao worden afgeweken. Woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag), donderdag 26 december 2019 (Tweede Kerstdag) en woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) zijn feestdagen en op deze dagen dient de winkel te zijn gesloten.

Echter, de gemeente kan voor het verbod op opening tijdens deze drie dagen vrijstelling verlenen en het is verstandig bij de gemeente hiernaar te informeren. Mocht de gemeente vrijstelling verlenen en je laat jouw medewerkers na hun verkregen instemming op één van deze drie feestdagen werken, dan dien je over de gewerkte uren een toeslag te betalen. Voor elk gewerkt uur ontvangen jouw werknemers, bovenop hun normaal geldende weekloon, hun uurloon vermeerderd met een toeslag van 100% van het uurloon.

Voorbeeld: Een werknemer werkt 38 uur per week en verdient € 380 per week (€ 10 per uur). De werknemer ontvangt, als hij op één van de drie hiervoor genoemde feestdagen werkt, naast zijn normale weekloon van € 380 per daadwerkelijk gewerkt uur € 10 extra plus nog eens een toeslag van € 10 per uur.

Ben je op de drie hiervoor genoemde feestdagen dicht, dan ben je verplicht het loon van de op deze dagen vast ingeroosterde medewerkers door te betalen. Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dagen werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dagen.