Weer sulfiet gebruikt door slagers

Vorig jaar constateerde de NVWA dat er slagers zijn die sulfiet op een niet toegestane wijze gebruiken. Uit onderzoek van dit jaar blijkt dat bij een aantal slagerijen nog steeds sulfiet op een niet toegestane wijze wordt gebruikt. Sulfiet is als additief niet toegestaan voor vers vlees, gehakt en andere vleesbereidingen. De KNS is enorm teleurgesteld over dit resultaat en roept slagers die sulfiet toevoegen aan vlees en vleesbereidingen hier per direct mee te stoppen. Deze bedrijven brengen de hele branche in diskrediet. De NVWA geeft aan door te gaan met controles op sulfiet.

Inspectieresultaten

De NVWA controleerde dit jaar in een risicogerichte actie 42 vleesverwerkende bedrijven, voornamelijk slagerijen, op het gebruik van het additief sulfiet in rundergehakt, hamburgers, saucijzen, tartaar, poulet en andere vleesbereidingen. De NVWA selecteerde de slagerijen op basis van afnemerslijsten die zij opvroeg bij bedrijven die het additief sulfiet verhandelen.

De NVWA nam, daar waar het kon, per bedrijf 1 of meer monsters die werden geanalyseerd in het NVWA-laboratorium. Bij de 42 bedrijven zijn in totaal 134 monsters genomen van rundergehakt en gehaktachtige vleesbereidingen. In 52 van de genomen monsters, afkomstig van 21 afzonderlijke bedrijven, is de aanwezigheid van sulfiet aangetoond. Er werden gehaltes aangetroffen tot 4000 mg/kg sulfiet.

Ook in 2018 bleek al bij een soortgelijke gerichte actie dat 13 van de 21 slagerijen het verboden sulfiet gebruikten in vlees. Ook toen betrof het een gerichte controle bij slagerijen die sulfiet hadden aangekocht.

Sulfiet = allergeen

Sulfiet is één van de 14 allergenen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel zijn toegevoegd (bij meer dan 10 mg per 100 gram). Ook bij de verkoop van onverpakte levensmiddelen (bijvoorbeeld via de toonbank), moet de consument deze productinformatie krijgen. Geen enkel bedrijf dat sulfiet gebruikte, verstrekte deze informatie aan de consument. Consumenten die overgevoelig zijn voor sulfiet kunnen milde, maar ook heftige reacties zoals hartkloppingen en huiduitslag krijgen als zij levensmiddelen met toegevoegd sulfiet eten.

Maatregelen

Alle bedrijven die sulfiet in vlees gebruikten hebben een bestuurlijke boete gekregen, zowel voor het illegaal gebruik van sulfiet als voor het niet vermelden van een allergene stof. Het vlees waarvan bij de inspectie al duidelijk werd dat er sulfiet aan was toegevoegd, is direct uit de verkoop gehaald en als dierlijk bijproduct afgewaardeerd.

Lichtpunt

Dit onderzoek richtte zich op bedrijven die op de afnemerslijst staan van handelaren die ook sulfiet verkopen. In 2018 heeft de NVWA ook een aselecte steekproef genomen en ad random monsters gehakt, verse worst, poulet en hamburgers en dergelijke genomen in groothandels (14 monsters), slagerijen (39 monsters) en supermarkten (26 monsters). In geen enkel monster werd sulfiet aangetroffen. Uit dit recentelijke onderzoek kan niet de conclusie worden getrokken dat uitgebreid sulfiet wordt gebruikt.

De NVWA blijft ook in de toekomst specifiek op het gebruik van sulfiet controleren. Op korte termijn worden herinspecties uitgevoerd.

De NVWA vraagt de KNS om de slagers aan te spreken op deze feiten. Om die reden heeft de KNS de namen van de bedrijven opgevraagd die in de fout zijn gegaan.

In uitzonderlijke gevallen kan sulfiet, toegestaan, in een eindproduct in een slagerij terecht komen. Lees daar hier meer over