Wanneer worden de cao-onderhandelingen weer gestart?

Op dit moment zijn er nog geen cao-onderhandelingen gepland. Deze stonden op 17 maart j.l. gepland, het begin van de coronacrisis. Deze zijn toen in goed overleg met de vakbonden uitgesteld. Op dit moment inventariseert de KNS de gevolgen van de coronacrisis voor de slagersbranche. De uitkomsten worden eind deze maand besproken met het KNS-bestuur en wordt de route naar een nieuwe cao verder uitgestippeld. Het is voor de branche wel van belang om, onder de juiste omstandigheden, zo snel mogelijk tot een goede cao te komen. Daarom is met de bonden FNV en CNV Vakmensen gedurende deze crisis regelmatig contact. 

Hoe is het met jouw bedrijf?

Deze coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. En vraagt veel van jou als ondernemer maar ook als werkgever. Uit de gesprekken die de KNS heeft met leden, is het zeer duidelijk dat ondernemers een zware taak hebben op dit moment. Naast de ‘gewone’ taken en bedrijfsvoering, wordt veel energie en tijd gestoken in het borgen van de veiligheid van medewerkers en klanten maar ook uitbreiding van diensten door bijvoorbeeld het starten van een webshop en bezorgen om klanten te ontzorgen.

De coronacrisis drukt een zeer grote stempel op onze samenleving, branche en individuele bedrijven. Om de gevolgen goed in kaart te brengen, hebben wij een anonieme vragenlijst opgesteld om deze te inventariseren. Wat betekent deze coronatijd voor de omzetontwikkeling in de winkel/ catering/ levering aan derden/ horeca, brutowinstmarge en vertrouwen. Laat ons weten hoe het gaat, vul deze anonieme vragenlijst in. Invullen kost 1 minuut. Met de uitkomsten kunnen wij een goed beeld krijgen van de situatie in onze branche en dat is belangrijk voor eventuele nieuwe cao-onderhandelingen. 

Heb je meer tijd beschikbaar? Laat dan weten via het meldpunt corona wat de gevolgen zijn voor jouw bedrijf. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer vijf minuten

Het spreekt voor zich dat de reacties die wij ontvangen vertrouwelijk worden behandeld.