Vraag van de week: mag je de temperatuur meten van een werknemer?

Koorts is één van de symptomen van het coronavirus. Bij dit symptoom is de RIVM-richtlijn dan ook thuisblijven. Temperaturen voordat wordt gestart met werken lijkt dan ook een logisch middel. Echter, in verband met de privacy van de werknemer, staat het meten van de temperatuur van een medewerker op gespannen voet met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Het wordt gezien als een verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Maar mag temperatuur gemeten worden? Hieronder lees je het antwoord.  

Het opmeten en registreren van de lichaamstemperatuur van een medewerker door jou als werkgever is tijdens de coronacrisis niet toegestaan. Uitsluitend een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen en gezondheidsgegevens verwerken. 

Wordt alleen de temperatuur afgelezen en niet geregistreerd of op een andere manier verwerkt? Dan geldt de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), volgens de toezichthouder, niet.  

Toestemming telt niet 

Heeft jouw medewerker toestemming gegeven om temperatuur op te meten en te registreren? Dan nog is het niet toegestaan. Dit omdat er vanwege de arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid. Vanwege de gezagsverhouding kan een medewerker de druk voelen om tegen zijn zin in toestemming te geven. 

Duidelijk is wel dat iedereen gezond wil blijven, juist nu. Daarom heeft de overheid ook aangegeven dat als je koorts hebt, je thuis blijft. Naast de privacy-bezwaren zijn er twijfels over de effectiviteit van temperaturen. Het RIVM geeft aan dat bij slechts een klein deel van de besmettingen sprake is van verhoging. Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt. 

Meer informatie lees je op de site van AP