Voedseleducatie Platform

Het Voedseleducatie Platform is een netwerk van organisaties en bedrijven die objectieve educatie over voeding bij kinderen belangrijk vinden. Sovvb is sinds de oprichting van dit platform één van partners. Kinderen die meer weten over hun eten zijn eerder bereid gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Ze leren door zelf te ontdekken en beleven.

Smaaklessen

Het lesprogramma Smaaklessen is de basis van het Voedseleducatie Platform. Dit lesprogramma is, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ), ontwikkeld door het Steunpunt Smaaklessen en het Voedingscentrum.

Smaakmissie

Naast het basisprogramma Smaaklessen ontwikkelt het Voedseleducatie Platform verdiepende Smaakmissies over de productgroepen uit de Schijf van Vijf, bijvoorbeeld brood, groente en fruit. Een Smaakmissie bestaat uit een les, een excursie, een kookopdracht en een aantal verdiepende activiteiten.

Objectieve educatie

Objectieve informatie is hét uitgangspunt van het Platform. In alle lesmaterialen en activiteiten worden de Richtlijnen goede voeding en de Reclame Code gehanteerd. Ook waakt een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie over het beleid en de materialen van het Platform.