Verbeterde RI&E online

Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De slagersbranche kent zijn eigen branche RI&E. Deze is te vinden op: rie.nl/instrumenten/slagersbedrijf/. Met deze tool, die onlangs is verbeterd, kun je eenvoudig je RI&E maken. Let op: bij het ontbreken kan de Inspectie SZW een forse boete opleggen.

De RI&E is verplicht!

De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in het eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever én werknemer

Als je veilig werkt is de kans dat je klachten krijgt of ziek wordt kleiner. De wet zegt daarom dat werknemers recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Dit is belangrijk want gezond zijn en blijven is belangrijk. Maar ook voor het bedrijf: in een gezond bedrijf zijn de werknemers positiever en productiever, en worden er minder kosten gemaakt door ziekteverzuim. Het arbobeleid bestaat in ieder geval uit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening (BHV), preventiemedewerker en periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

RI&E Abonnement

Soms is het fijn om zaken uit te besteden door gebrek aan tijd. SAS ZorgPortaal heeft een speciaal RI&E Abonnement ontwikkeld waarmee zij het maken en beheren van de RI&E uit handen nemen. Kijk voor meer informatie over RI&E abonnement op www.saszorgportaal.nl