Uitstel betalen Pensioenpremies

Column Wim van den Brink, werkgeversvoorzitter pensioenfonds

Allerlei organisaties, waaronder ons eigen MKB-Nederland, riepen de afgelopen weken op om gehoor te geven aan deze oproep. En natuurlijk proberen wij als KNS onze invloed aan te wenden om voor de getroffen bedrijven in onze achterban een regeling te treffen. Een oplossing die recht doet aan de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij als samenleving terecht zijn gekomen.

Maar  toch even een hartenkreet als voorzitter van het Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Maandelijks ontvangen zo’n 10.000 gepensioneerden hun pensioenuitkering vanuit ons fonds. Een uitkering die zij nodig hebben voor hun levensonderhoud. Het overgrote deel zijn mensen die vaak hun hele werkzame leven in de slagersbranche hebben gewerkt. Deze maandelijkse uitkeringen bedragen in totaal bijna 4 miljoen euro.

Aan de inkomstenkant ontvangt het fonds maandelijks zo’n 3 miljoen premie van werkgevers en werknemers. Eerste reactie ligt voor de hand: dan komen jullie tekort. Ja, dat klopt. Dat betekent dat er maandelijks wordt aangevuld vanuit de beleggingsopbrengsten om de pensioenuitkeringen te kunnen blijven doen. Dat is op zich geen probleem omdat ons pensioensysteem is gebaseerd op de zogenaamde kapitaaldekking, anders gezegd “er is voor gespaard”. Het vermogen van een pensioenfonds is voor de lange termijn belegd  in alle bekende veelal minder liquide beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties, bedrijfsleningen, onroerend goed en dergelijke. Het fonds wordt in de liquiditeit geraakt doordat de opbrengsten van deze beleggingen fors afnemen.

Zie hier in het kort het dilemma van de bestuurder van een pensioenfonds als hij of zij ook nog wordt geconfronteerd met verzoeken tot opschorting van de premiebetalingen. Dan nemen dus zowel de premie-inkomsten als de beleggingsinkomsten helaas af. Hopelijk is dit van tijdelijke aard. Daarom is het van het grootste belang dat de bedrijven in de slagersbranche die op dit moment niet of minder getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis hun premies gewoon blijven betalen. Allereerst voor deze bedrijven zelf want die bouwen geen schuld op die later op enige wijze als nog moet worden betaald. Maar ook voor ons pensioenfonds want daardoor ontstaat er ruimte om die bedrijven tegemoet te komen die wel hard getroffen worden door de crisis, denk aan de horecaslagers. Zo kan met deze bedrijven een regeling worden getroffen die recht doet aan de moeilijke situatie voor zowel deze bedrijven als het pensioenfonds.

Laten wij elkaar helpen in deze moeilijke tijden en blijf vooral gezond.

Wim van den Brink
Werkgeversvoorzitter