Uitslag onderzoek naleving maatregelen door consument

Detailhandel Nederland heeft een kort onderzoek laten plaatsvinden naar de naleving van de maatregelen door de consument om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en gevolgen van het virus te beperken. Daaruit blijkt dat de consument het lastig vindt om in de winkel zich aan de regels te houden die het verspreiden van het Corona virus tegengaan. Er vinden steeds meer discussies plaats tussen klanten en winkelmedewerkers. Gelukkig is het aantal fysieke agressie-incidenten laag.

Uit de resultaten van een enquête* onder winkeliers bleek dat ze het lastig vinden dat klanten zich niet aan de regels houden. Fikse woordenwisselingen betreffen vaak de 1,5 meter afstand, looproutes (in- en uitgang), met meerdere mensen de winkel ingaan, het geïrriteerd weglopen omdat het te lang duurt om af te rekenen. Klanten die onderling boos worden op elkaar komt ook regelmatig voor. Bert van Steeg van Detailhandel Nederland: “De winkelier heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Om steeds meer als een soort politieagent te moeten optreden past daar niet bij en doet afbreuk aan de sfeer die men probeert te creëren.”

Protocol Verantwoord Winkelen

Winkeliers zijn tevreden met het protocol Verantwoord Winkelen dat eind maart werd ingesteld. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar moet kunnen houden in de winkel en dat de richtlijn voor het aantal klanten maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak is. “Deze zijn goed geïmplementeerd. Er is veel geïnvesteerd om aan deze regels te voldoen. Winkeliers vinden het belangrijk vast te houden aan de huidige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om de gezondheid van eigen medewerkers, maar ook van consumenten zelf. Volhouden is het devies. Uiteraard zijn we blij dat er gewinkeld kan worden, maar fun shoppen is nog echt niet aan de orde. We willen wel dat mensen met een veilig en prettig gevoel kunnen winkelen”, aldus Bert van Steeg.
Winkeliers zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met handhaving en gemeente (zeven van de tien winkeliers). Bij winkeliers die wel bezoek kregen door handhaving werd vooral op het aantal klanten in de winkel en de 1,5 meter afstand gecontroleerd. Er werden geen boetes uitgedeeld bij de respondenten.

*De enquête is door Detailhandel Nederland uitgezet en is ingevuld door 332 winkeliers. Respondenten waren onder andere slagers, groente- en fruitspecialisten, tabaks- en gemakswinkels en bloemisten. De enquête is ingevuld tussen 15 en 19 juni.