Wetgeving en handhaving (NVWA)

De slagersbranche heeft te maken met vaktechnische wet- en regelgeving. Deze wetgeving is van belang om de consument te beschermen tegen voedselveiligheidsrisico’s.

KNS vindt dat wet- en regelgeving afgestemd moeten zijn op het kleinbedrijf, passend bij het risico. Wetgeving mag niet leiden tot onnodige regeldruk. Toezicht en handhaving vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). KNS vindt dat toezicht van belang, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van de slagersbranche.

NVWA en de KNS overleggen regelmatig om tot een eerlijke en efficiënte uitvoering van het toezicht te komen. Toezicht is een overheidstaak. KNS is van mening dat de kosten van het toezicht bij de overheid horen en niet afgewenteld mogen worden op het bedrijfsleven.

Terug naar KNS-standpunt