Vlees en vleesconsumptie

Vlees is de grondstof en het kernproduct van de ambachtelijke slager. Dit mooie product heeft, vanwege zijn dierlijke oorsprong, een hoge intrinsieke waarde. KNS streeft ernaar om bewustwording te creëren over die waarde in de vleesketen en bij de consument. Het eten van veel of meer vlees wordt niet gepropageerd, wel het eten van verantwoord en kwalitatief goed vlees waarbij duurzaamheid, (lokale) herkomst en dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. Verspilling moet voorkomen worden.

Ga terug naar de standpunten van de KNS