Vleesbelasting

Het begrip vleesbelasting (vleesheffing) is een door de politiek geïntroduceerd idee om op de consumptie van vlees een belasting te heffen. KNS heeft het standpunt dat de invoering van een vleesheffing een ineffectieve maatregel is en bovendien leidt tot administratieve lastendruk. Consumenten kiezen bij een hogere prijsstelling voor goedkopere, minder kwalitatieve voedingsmiddelen. Dit brengt ongewenste gezondheidseffecten met zich mee zoals gebrek aan voedingsstoffen. Dat leidt tot stijgende maatschappelijke kosten.

Ga terug naar de standpunten van de KNS

Eerder gepubliceerd