Veiligheid

Veiligheid op de werkvloer is een belangrijk thema in de slagersbranche. Daarom heeft de branche al jarenlang een branchespecifieke Risico-Inventarisatie &-Evaluatie en een RI&E-abonnement. Door de inzet van arbo-ambassadeurs wordt veilig werken actief onder de aandacht bij ondernemers gebracht.

Terug naar KNS-standpunt