Onderwijs

Kwalitatief (vak)onderwijs is essentieel voor de continuïteit van de bedrijfstak. De KNS zet zich hiervoor in via politieke lobby en door (kader)afspraken met SVO vakopleiding food. Het is belangrijk dat beroepsonderwijs in vorm, inhoud en kwantitatieve uitstroom aansluit bij de behoefte vanuit het bedrijfsleven en bij verwachte (branche)ontwikkelingen.

Ga terug naar de standpunten van de KNS