Loonontwikkeling

KNS is van mening dat de loonontwikkeling evenwichtig moet zijn in relatie tot de rentabiliteit van de slagersbrancheen de noodzaak tot investeren. In de regel betekent dit een behoudende loonkostenontwikkeling waarbij de aantrekkelijkheid van de branche niet uit het oog verloren moet worden.

Ga terug naar de standpunten van de KNS