Korte keten

Bij korte keten is er beperkte afstand tussen boer en bord, dit is van toepassing bij lokale en regionale voedselvoorziening. De slager voorziet in deze behoefte door samenwerking met lokale boeren en slachthuizen. Het korte vervoer is beter voor dierenwelzijn en milieu. KNS zet zich in voor de groei van de korte keten onder meer door behoud van de groep zelfslachtende slagers.

Terug naar KNS-standpunten