Belasting (lokale belasting)

KNS is van mening dat de ondernemer niet onevenredig zwaar geraakt mag worden door allerlei vormen van gemeentelijke belastingen en heffingen. KNS zet zich via de politieke lobby in om dit te voorkomen.

Terug naar de standpunten van de KNS