Arbeidstijden

Een ondernemer bepaalt zelf de openingstijden en werktijden passend bij het marktgebied en binnen de wettelijke en gemeentelijke bepalingen. KNS streeft ernaar dat alle dagen als een gewone werkdag wordt gezien, met zo min mogelijk belemmeringen zoals toeslagen.

Terug naar de standpunten van de KNS