Kweekvlees

Kweekvlees (ook wel in-vitrovlees of laboratoriumvlees genoemd) is vlees, dat in een laboratorium gekweekt wordt uit stamcellen van dieren. In Nederland en Europa mag het nog niet geproduceerd worden.

KNS ziet het als haar taak dergelijke innovaties dan wel innovatieve producten onder de aandacht te brengen van haar leden. Kweekvlees wijkt af van het traditioneel productieproces, het is een eiwitproduct. KNS vindt dat dit ook in de benaming tot uitdrukking moet komen. Ondernemers maken op basis van informatie én ondernemerschap zelf keuzes hoe om te gaan met deze producten.

Terug naar de standpunten van de KNS