Testen via SAS ZorgPortaal

De overheid roept iedereen met klachten op zich te laten testen. Het is voor de gezondheid van collega’s en klanten belangrijk dat wij ons hieraan houden. Op dit moment zien wij dat het bij de GGD testlocaties erg druk is en de uitslag soms lang op zich laat wachten. Om jou als werkgever te ondersteunen, biedt SAS ZogPortaal de optie om sneller een test te laten doen bij HetHuisartsLab. Dit is een alternatief voor het testen via de GGD. Als dit te lang duurt, dan kan gebruik worden gemaakt van deze oplossing. Op deze manier probeert SAS ZorgPortaal jou als ondernemer te helpen en de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Ben je deelnemer aan het SAS ZorgPortaal dan kun je hier tegen kostprijs van € 100 gebruik van maken. Meer informatie via SAS ZorgPortaal. Je kunt ze bellen op 070 3011689. 

SAS ZorgPortaal is het verzuimloket voor de slagersbranche. Dit loket is opgezet door de Koninklijke Nederlandse Slagers en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen. De uitvoering ligt bij SuperGarant Zorg & Verzekeringen. 

Stroomschema

Dit stroomschema doorloop je om te bepalen of jouw medewerker gebruik kan maken van de testmogelijkheid via Huisartsenlab:

20201027 stroomschema COVID-19 Download hier het stroomschema

Veelgestelde vragen

Test

Welke testmethode wordt er gebruikt?
HetHuisartsLab gebruikt dezelfde testmethode als de GGD (PCR test).

Wat gebeurt er met de gegevens, de uitslag en hoe is de terugkoppeling?
Resultaten worden niet teruggekoppeld aan de werkgever. HetHuisartsLab informeert de medewerker persoonlijk over de uitslag van de test via een SMS en e-mail. Hierin staat de testuitslag op duidelijke wijze weergegeven. Bij een positieve test wordt de GGD geïnformeerd.

Is het een sneltest?
Nee, deze zijn nog niet afdoende betrouwbaar.

Op welke manier is de GGD aangesloten?
De GGD heeft de door HetHuisartsLab gebruikte testmethode goedgekeurd. Bij een positieve test legt HetHuisartsLab altijd contact met de GGD.

Is de test vrijwillig?
Wij adviseren je dringend je te laten testen bij klachten. Dit blijft op basis van vrijwilligheid. De overheid roept iedereen met klachten op zich te laten testen. Het is voor de gezondheid van collega’s en klanten belangrijk dat wij ons hieraan houden. Op dit moment zien we dat het bij de GGD testlocaties erg druk is en de uitslag soms lang op zich laat wachten. Daarom bieden we in sommige gevallen de optie om sneller een test te laten doen bij HetHuisartsLab.

Aanvragen test

Wie vraagt de test aan?
Jij als werkgever vraagt de test aan door een e-mail te sturen naar ondersteuning@supergarantzorg.nl. Doorloop eerst het bovenstaande stappenschema waarmee je bepaalt of jouw medewerker in aanmerking komt voor een test via HetHuisartslab.

Hoe vraag ik de test aan?
Jij vraagt als werkgever de test aan door een e-mail te sturen naar ondersteuning@supergarantzorg.nl. Met de volgende gegevens:

  • Naam contactpersoon (aanvrager (werkgever))
  • mailadres contactpersoon (aanvrager (werkgever))
  • naam van de werknemer 

Je ontvangt een mail retour van SuperGarant met daarin een vouchercode voor jouw medewerker. Overhandig deze mail aan de medewerker. Met deze code kan jouw medewerker zich registreren op de site van HetHuisartslab.

Moet een medewerker reserveren voor een test?
Nee, dat is niet nodig. Nadat de medewerker zich heeft geregistreerd via de website van HetHuisartslab kan hij/zij zo spoedig mogelijk op een testlocatie langskomen. Hij/zij kan inzien of er voldoende plek is op de gekozen locatie.

Uitslag test

Wanneer is de uitslag bekend?
HetHuisartsLab streeft er naar de uitslag van de coronatest binnen 24 uur na de testdag beschikbaar te maken. Uiterlijk 48 uur na de testdag.

Primaire doelgroepen zoals ziekenhuizen, gezondheidszorg e.d. worden eerst geholpen. Wanneer de vraag naar PCR-testen vanuit deze primaire doelgroepen toenemen, kan het vrijgeven van testuitslagen voor andere doelgroepen oplopen tot 2 of meer dagen na de test.

Werk

Mag de medewerker naar het werk als hij/zij getest is?
Nee, jouw medewerker blijft thuis vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan tot het moment dat de uitslag bekend is. Check hier het stroomschema van de Rijksoverheid hierover. 

Kosten

Wat kost de test?
De test kost € 100 (vrijgesteld van BTW).

Hoe loopt het betalings-/declaratieproces?
Jouw medewerker hoeft niet te betalen voor de afname van de test. De kosten (€ 100) worden rechtstreeks door SuperGarant Zorg & Verzekeringen gefactureerd aan jou. SuperGarant Zorg & Verzekeringen is de uitvoerder van SAS ZorgPortaal.

Meer informatie

Je kunt SAS ZorgPortaal bereiken op 070 3011689. Je kunt je aanvraag insturen via ondersteuning@supergarantzorg.nl