Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij.

Online tool

Voor leden van de KNS is nu ook de ‘Klimaatgerust wetgevingstool’, ontwikkeld door Ecomatters, kosteloos beschikbaar. Deze online tool ontzorgt jou rondom het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing door vereenvoudiging van de invoer in het e-Loket van de overheid van de stand van zaken rondom de zogenoemde ‘Erkende Maatregelen’ in jouw bedrijf. De online tool geeft een overzicht van de te nemen (energie besparende) maatregelen. De tool is te vinden op: https://klimaatgerust.nl/kns/ Deze tool kun je gebruiken als je slagerij valt onder de EML Detailhandel.

Bekijk ook de kortingscodes van Ecomatters voor KNS-leden die ook beschikbaar zijn bij de aanmeldplicht.

Een gezonde economie waarin wij bewust met onze energiebronnen omgaan: daar moeten wij allemaal wat mee. De Informatieplicht Energiebesparing is één van de middelen om die bewustwording te stimuleren.De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Je moet vóór 1 juli rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Wat en hoe? Je leest het op deze pagina. Of bezoek de pagina van Project Informatieplicht Energiebesparing, een initiatief van MKB Nederland en VNO NCW; de KNS is partner van dit project.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de informatieplicht energiebesparing vind je hier.

Lees meer over de informatieplicht in dit magazine

Wat houdt deze informatieplicht in?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Lees verder over erkende maatregelen en meer

Wat betekent dit voor jou?

De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Valt jouw bedrijf binnen die doelgroep, dan moet je vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Voor slagerijen geldt de EML Detailhandel; deze vind je hier.

Check of je valt onder de informatieplicht

Stappenplan Informatieplicht

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is: het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en je weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet je weten wat jouw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je kunt dit vinden op je jaarrekening of bepalen aan de hand van je maandelijkse afschriften. 

Bekijk de checklist

In beeld

Relevant nieuws

Tips energiebesparing