Personeel & corona

Er komt een boel op je af zeker ook als werkgever. Een medewerker kan ziek worden of uitval van medewerker(s) bij sluiting van scholen/ kinderdagverblijven. Allerbelangrijkste is om met elkaar, als team, een gezamenlijke oplossing te vinden voor elke situatie die op je afkomt. Werkgevers én werknemers hebben elkaar nodig want het is inmiddels niet alleen meer een probleem van de werkgever. 

Stel scenario's op

Ons advies is om na te denken over een aantal scenario’s. Zo ben je voorbereid op wat er mogelijk gaat komen en voorkom je dat je overhaaste beslissingen moet nemen. Denk hierbij aan: wat te doen bij sluiting scholen/kinderdagverblijven? Wat als het winkelgebied dicht gaat? Wat als de omzet minder is? Wat als klanten niet meer naar de winkel kunnen komen?

Tips
  1. Denk samen met een aantal mensen uit je team na over jouw scenario’s. Wat te doen we bij een forse omzetdaling (bijvoorbeeld bij 20%, 50% of zelfs 100%)? Wat als winkels of winkelgebieden worden gesloten door de overheid? Wat bij veel ziekmeldingen van medewerkers?
  2. Stel een ‘crisisteam’ samen met ook medewerkers en overleg dagelijks over ontwikkelingen en eventuele te nemen stappen.
  3. Bepaal per scenario welke keuzes je kunt of moet maken. Denk hierbij aan aanpassing van personeelsbezetting, openingstijden, communicatie naar klanten en medewerkers, inkoop, beoordeel je investeringen, kijk naar je (dagelijkse) kosten voor marketing en communicatie, volg de landelijke richtlijnen voor events, bekijk andere verkoopmogelijkheden (telefonisch, thuisbestellingen).
  4. Communiceer structureel met je medewerkers en neem ze mee in de overwegingen en gemaakte keuzes.
  5. Communiceer naar je klanten over je beleid. Denk dan over contante betalingen, hygiëne, geen handen schudden.

Bekijk dit eens als voorbeeld, de scenario’s die MKB-Nederland heeft ontwikkeld. Volg te allen tijde de adviezen van het RIVM.

Of download onze checklist

Ziek zijn

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Is er sprake van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat anderen niet worden besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

In welke gevallen moet het loon door worden betaald als werknemers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen?

Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.

Er zijn voorbeelden dat werknemers niet op hun werk willen komen omdat ze bang zijn door klanten of collega’s besmet te worden. Als er geen enkele reden is om hiervoor bang te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Willen werknemers desondanks niet komen, zonder dat je daarmee instemt, dan geldt dat als werkweigering. Je kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dat de consequentie zal zijn. Als de bedrijfssituatie het toelaat, dan zou de werknemer in een dergelijke geval ook vakantie kunnen opnemen. 

Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.).Als de school of kinderdagverblijf tijdelijk de deuren sluit vanwege mogelijk besmettingsgevaar, dan kunnen medewerkers vakantie-uren opnemen om vervangende opvang te regelen. Calamiteitenverlof is mogelijk als een school/kinderdagverblijf e.d. letterlijk 'van stel op sprong' sluit. 

(Bron: MKB Nederland)