Oproep tot uitbreiding noodpakket aan kabinet

Sinds het begin van de coronacrisis ziet de KNS twee bewegingen in de branche. De ambachtelijke slagers in dorpen en steden draaien volgens prognose of soms zelfs beter. Slagers die gevestigd zijn in toeristische gebieden/ streken zoals bijvoorbeeld Zeeland en zeker de slagers die (hoofdzakelijk) aan horeca leveren hebben het zeer moeilijk. Voor sommige ondernemers was het aanvragen van bijvoorbeeld de NOW-regeling noodzakelijk. Zeker met het dichtblijven van de horeca en recreatiemogelijkheden, is de noodzaak van steunmaatregelen groot. De KNS steunt de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW voor een tweede noodpakket. 

Volgens de ondernemersorganisaties werkt de crisis nu steeds verder door naar alle geledingen van de economie. ‘Waren het eerst vooral de gesloten sectoren, steeds meer worden ook de enorme gevolgen zichtbaar in andere sectoren, zoals de maakindustrie, de logistiek en in de bouw. Daarom is een tweede noodpakket nodig dat rekening houdt met zaken als omzetderving. Niet alle ondernemers zijn immers geholpen met alleen steun voor loonkosten. Daarnaast moet het tweede pakket helpen om de economie te stutten met versnelde uitvoering van bijvoorbeeld aanbestedingen in de bouw en infrastructuur.’ Dat er bepaalde basiseisen aan nieuwe noodmaatregelen worden gesteld is volgens de ondernemersorganisaties volstrekt logisch. Zo is er nu al de eis van minimaal 20 procent omzetverlies in de loonkostenregeling (NOW) en ook andere eisen zijn denkbaar volgens de ondernemersorganisatie.

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Door de overheid wordt geluisterd naar signalen vanuit branches, werkgevers- en ondernemersorganisaties. Zo is gisteren bekend gemaakt dat de concernbepaling in de NOW-regeling wordt verruimd. De KNS heeft bij MKB-Nederland dit signaal meerdere keren afgegeven. Lid zijn van MKB-Nederland bewijst nu meer dan ooit zijn waarde voor de slagersbranche. Voor bedrijven in onze branche is dit goed nieuws.

Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. 

Een van de zorgpunten in de NOW was de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties zoals MKB-Nederland waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. 

Aan zo'n versoepeling kleven risico's, zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet. Minister Koolmees is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

Meer informatie lees je hier