Voorlopige resultaten poll quarantaine & testen

Recent hebben wij een oproep gedaan om de poll over quarantaine en testen in te vullen. Bij de werkgever ligt op dit moment de loondoorbetalingsverplichting in dit soort gevallen. De KNS is met MKB-Nederland bezig om dit punt bij de politiek verder inzichtelijk te maken. Veel slagers hebben hun ervaringen gedeeld, wat ons helpt. De eerste, voorlopige resultaten willen wij graag met je delen.

De eerste en voorlopige resultaten

  • 166 slagers hebben de poll ingevuld
  • 21% heeft nog geen medewerkers (gehad) die getest moeten worden/ in quarantaine
  • 79% van deze bedrijven hebben medewerkers/ hebben medewerkers gehad die getest moeten worden of in quarantaine zijn geweest
    • 68% van de medewerkers zijn thuis in afwachting van de uitslag van test
    • 32% van de medewerkers is thuis in verband met quarantaine. Dit kan meerdere redenen hebben: zelf positief getest of huisgenoot heeft het coronavirus
  • 53% ervaart problemen met de bedrijfscontinuïteit doordat medewerkers thuis blijven in afwachting van de uitslag van een test of door quarantaine
Nog niet de poll ingevuld? Doe het vooral, het geeft ons belangrijke informatie!

Achtergrond onderzoek

Steeds meer werknemers blijven thuis én claimen wel loondoorbetaling. Bij de KNS krijgen we hier dagelijks vragen over. De vraag die rijst is of de financiële gevolgen volledig gedragen moeten worden door de ondernemers? Of ligt het veel meer voor de hand dat de kosten voor quarantaine en testfasen van overheidswege worden gefinancierd, al dan niet met een aanvulling vanuit de werkgevers? 

De KNS is van mening dat de vanzelfsprekendheid om de werkgever voor al deze kosten te laten opdraaien ter discussie gesteld moet worden. De overheid, en wellicht ook de verzekeraars, moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Uitzonderlijke tijden vragen om andere regels waarbij goed werkgeverschap, overleg en onderling begrip belangrijke voorwaarden zijn. De KNS heeft op dit onderwerp veelvuldig contact met MKB-Nederland en verzekeraars.

Op dit moment biedt de huidige praktijk onvoldoende helderheid. Het risico wordt vooralsnog eenzijdig bij de ondernemer gelegd. Het kan niet zo zijn dat rechtspraak moet worden afgewacht om de rechtsonzekerheid op te lossen. Het is essentieel dat nu wordt nagedacht over een sluitend ‘uitkeringsregime’ voor deze gevallen.

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.