Update cao-onderhandelingen

Afgelopen week heeft het tweede cao-overleg plaatsgevonden tussen de KNS en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.
 

Gezien de onzekerheid  en de effecten van Corona op de slagersbranche vindt de KNS het niet verantwoord om op dit moment keuzes te maken die structureel financiële consequenties hebben. 

Ondanks de constructieve gesprekken is er dus nog geen akkoord bereikt en wordt het overleg in januari 2021 voortgezet. Door het overleg in januari te hervatten verwachten wij een beter beeld te hebben van de ontwikkelingen en de overheidsmaatregelen.

De huidige Cao voor het Slagersbedrijf heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Rekening houdend met de geldende omstandigheden en het aflopen van de huidige looptijd, streven cao-partijen er naar om zo snel mogelijk een nieuwe cao af te spreken.

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde sector of branche wordt afgesloten. Een cao geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat individuele werkgevers en werknemers niet onderling over elke arbeidsvoorwaarde afspraken hoeven te maken. Hierdoor voorkom je meningsverschillen en dat geeft rust binnen het bedrijf en de bedrijfstak als geheel. Verder is bij een cao geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In een cao kunnen daarnaast zaken geregeld worden die afwijken ten opzichte van de wettelijke bepalingen. Dit kan gunstig zijn voor de branche.