TEK-regeling: waar staan we nu?

Vorige week vond een debat over de energielasten en de TEK-regeling plaats. Een dag voorafgaand aan het debat is de energiecompensatie verruimd. Na het debat is bekend gemaakt dat ook de verbruiksdrempel komt te vervallen.

Aanpassingen in de regeling 

- De regeling wordt versneld geopend: per 1 januari 2023 in plaats van april.
- De drempel van de omzet energielasten is verlaagd van 12,5% naar 7%.
- De TEK-regeling wordt verruimd voor kleine energie-intensieve bedrijven. De ondergrens van 5.000m3 of 50.000Kwh verdwijnt.
- De Belastingdienst verleent uitstel van betaling om de periode tot de eerste tegemoetkoming te overbruggen.
- RVO gaat de regeling uitvoeren. Je kunt je op de website van RVO aanmelden om op de hoogte te blijven.

Wat is het vervolg?

Er zijn dus verschillende aanpassingen gedaan maar KNS blijft zich inzetten om de uitwerking van de regeling nog verder te verbeteren. Niet alleen is het voor slagers van belang dat de drempel van 7% nog verder wordt verlaagd, ook de drempelprijzen worden als te hoog ervaren. Deze drempelprijs ligt nu op € 1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit. Dit is berekend inclusief energiebelasting, ODE en netwerkkosten. Ook zetten wij in op 100% compensatie i.p.v. 50%. Energie is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en moet daarom bereikbaar en betaalbaar zijn, al is duidelijk dat de tarieven hoger blijven dan voorheen.
Er is deze week door kamerleden een aantal moties ingediend die kunnen leiden tot de zo nodige aanpassingen.