Start cao onderhandelingen

Per 1 maart 2024 loopt de huidige tweejarige cao af. Dat betekent dat KNS met FNV en CNV Vakmensen in gesprek gaat over een nieuwe cao. Vandaag 30 november is het zover. Dan staat de eerste onderhandelronde gepland. Tijdens deze sessie ligt de nadruk op het toelichten van de voorstellenbrieven van alle partijen en de eerste reacties daarop. Volgende gespreksrondes staan gepland in januari en februari 2024, met als doel een nieuwe cao-afspraak vóór 1 maart 2024.

De afgelopen maanden heeft KNS gebruikt om de cao-onderhandelingen voor te bereiden. Door de input van de Commissie Sociale Zaken & Onderwijs, het KNS-bestuur en natuurlijk KNS-leden middels de cao-enquête en individuele ledengesprekken is een duidelijk beeld ontstaan van de branche.

Met deze input gaat de onderhandelingsdelegatie van KNS bestaande uit mensen van KNS en een aantal werkgevers uit de branche, het gesprek aan met de vakbonden. Kijkend naar bijvoorbeeld de impact van de hoge prijsstijgingen op jullie als ondernemers als ook op de medewerkers in dienst, zullen het wederom uitdagende gesprekken zijn die gevoerd gaan worden. Uiteraard vertrouwen wij op constructieve gesprekken en uiteindelijk een acceptabel resultaat voor zowel werkgevers als werknemers.

Waarom is een cao belangrijk voor een bedrijfstak?
Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde sector wordt afgesloten. Een cao geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat individuele werkgevers en werknemers niet onderling over elke arbeidsvoorwaarde afspraken hoeven te maken. Hierdoor voorkom je meningsverschillen en dat geeft rust binnen het bedrijf en de bedrijfstak als geheel. Verder is bij een cao geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In een cao kunnen daarnaast zaken geregeld worden die afwijken ten opzichte van de wettelijke bepalingen. Dit kan gunstig zijn voor de branche.