Stand van zaken cao-onderhandelingen

Met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen heeft afgelopen week weer een gesprek plaatsgevonden over de cao. Afgelopen december en januari bestond de verwachting dat, met het versoepelen van de coronamaatregelen, ook de cao-onderhandelingen inhoudelijk hervat konden worden. Helaas is van versoepelingen nog geen sprake en duurt de onzekerheid binnen de branche voort. De geplande onderhandelingen van 11 februari jl. kwamen helaas te vroeg om inhoudelijk tot afspraken te komen.

De huidige Cao voor het Slagersbedrijf heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Rekening houdend met de geldende omstandigheden en het aflopen van de huidige looptijd, streven cao-partijen er naar om zo snel mogelijk een nieuwe cao af te spreken. We blijven daarover in overleg.

Nawerking van cao  

Hoewel er op 1 januari 2021 dus geen nieuwe cao is voor onze branche, betekent dit niet dat daarmee de rechten vanuit de huidige cao komen te vervallen. Vanuit de wet is er sprake van “de nawerking van de cao”. Dit houdt in dat de afspraken van de huidige cao van kracht blijven totdat een nieuwe cao is afgesproken.   

Belangrijk voor de branche

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde sector of branche wordt afgesloten. Een cao geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat individuele werkgevers en werknemers niet onderling over elke arbeidsvoorwaarde afspraken hoeven te maken. Hierdoor voorkom je meningsverschillen en dat geeft rust binnen het bedrijf en de bedrijfstak als geheel. Verder is bij een cao geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. In een cao kunnen daarnaast zaken geregeld worden die afwijken ten opzichte van de wettelijke bepalingen. Dit kan gunstig zijn voor de branche.