Slagersgehakt is magerder dan supermarktgehakt

Slagersgehakt is gemiddeld magerder dan het gehakt in de supermarkt. Dat is aangetoond in onderzoek dat door de Consumentenbond (2017) en eerder door TNO (2013) is gedaan. TNO concludeerde dat het gemiddelde totaal vetgehalte van rundergehakt bij de slager 10,9% bedraagt en dat dit gemiddelde bij de supermarkt 19,8% is. Op basis van dit onderzoek heeft KNS gerealiseerd dat in de NEVO -tabel een aparte categorie voor ambachtelijke slagerij rundergehakt is gemaakt.

Uit de NEVO-tabel blijkt zelfs dat rundergehakt van de slager nog magerder is dan mager rundergehakt uit de supermarkt. En gewoon rundergehakt uit de supermarkt is maar liefst 50% vetter dan slagersrundergehakt. De Consumentenbond stelt in 2017 vast: opvallend is dat het ‘gewone’ gehakt van de tien onderzochte slagers gemiddeld een stuk minder vet is dan het gehakt van de supermarkten. De slagers geven daarmee het goede voorbeeld en laten zien dat gehakt ook minder vet kan zijn.

Het gehakt in de supermarkt kwam eerder deze week in de media omdat het supermarktgehakt vetter blijkt dan volgens de Europese regels is toegestaan.

Wat zijn de wettelijke normen voor vet in de verschillende soorten gehakt en vlees?

Het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten heeft een aantal voorbehouden aanduidingen vastgesteld. Dat betekent dat de aanduiding alleen gebruikt mag worden als aan de beschreven eisen voldaan wordt.

Gehakt

Sterk verkleind vlees dat kneedbaar is tot verschillende vormen. De aanduiding mag alleen gebruikt worden als het vetgehalte ≤ 25% is. De soort(en) slachtdieren moeten worden vermeld in volgorde van afnemend gewicht.

Mager gehakt

De aanduiding mager mag gebruikt worden als het vetgehalte van het vlees of vleesproduct niet meer dan 20% bedraagt. Mager gehakt mag ten hoogste 15% vet bevatten.

Half-om-half

Deze aanduiding mag uitsluitend gebruikt worden voor gehakt dat voor de ene helft uit rundvlees en voor de andere helft uit varkensvlees bestaat. De onderlinge verhouding mag 10 % afwijken. Is het verschil meer dan kan de term gemengd gehakt gebruikt worden.

Tartaar

Deze aanduiding mag alleen worden gebruikt voor gehakt dat afkomstig is van runderen, met een vetgehalte van ten hoogste 10%.

Gehakte biefstuk

Deze aanduiding mag alleen worden gebruikt voor gehakt dat afkomstig is van runderen, met een vet gehalte van ten hoogste 6%.