Slagers maken zich zorgen over de toekomst

Veel slagers maken zich (ernstige) zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Dit blijkt uit de peiling die KNS onder haar leden heeft gehouden. De inkoopprijzen maar vooral de kosten van energie moeten snel dalen om zo de continuïteit te borgen. Verschillende leden maken zich grote zorgen of zij onder deze omstandigheden hun bedrijf wel kunnen behouden of moeten besluiten om vroegtijdig te stoppen.

Uit de peiling blijkt dat vooral de hoge energieprijzen en de gestegen inkoopprijzen voor vlees het meest drukken op de exploitatiebegroting van slagers. Op dit moment teert meer dan helft (53%) van de slagers in op het eigen vermogen. Gezien de verwachting dat dit probleem voor langere termijn geldt stijgt dit aandeel naar verwachting sterk. Het is duidelijk dat zelfs gezonde bedrijven in deze situatie het lastiger hebben en het ondernemen moeilijker is.

Het advies voor nu is om kritisch te blijven kijken naar mogelijkheden om kosten en energie te besparen, jouw bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten en goed op jouw cijfers te (blijven) sturen. Blijf kijken naar energiebesparende maatregelen, naar prijzen bij de inkoop bij jouw leveranciers en kijk goed of wat je zelf maakt ook voldoende oplevert.

KNS laat in haar lobby, vooral met en via MKB-Nederland, het geluid van slagers horen. Voorbeelden van schrijnende situaties binnen onze branche worden gedeeld. Voorbeelden zijn welkom via m.nicolai@knsnet.nl