Regels NOW-controle worden aangepast

KNS is blij met de plannen van demissionair minister Koolmees om de administratieve lasten voor de controle op de NOW te verlagen. De manier van controleren op de rechtmatigheid van de NOW-steun is nu onevenredig zwaar en duur voor de bedrijven. Diverse brancheorganisaties, waaronder KNS, hebben dit samen met MKB Nederland en VNO-NCW onder de aandacht gebracht! In onze branche treft deze regeldruk vooral de horecaslagers die helaas gebruik moeten maken van de NOW-regelingen. De lobby heeft geleid tot een pakket van aanpassingen waarmee werkgevers, gemiddeld gezien, hun kosten voor een controleverklaring aanzienlijk zien dalen. 

Administratieve lasten te hoog

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Koolmees introduceerde eind vorig jaar regels om te kijken of die NOW-steun wel goed is besteed. Hoewel toen al een verschil werd gemaakt tussen grote en kleine bedrijven in de zwaarte van de controles, blijkt dat de administratieve lasten toch hoog zijn, erkent Koolmees. Dat vindt hij in deze crisis onwenselijk.

6 aanpassingen

Na overleg met accountantsorganisaties en MKB-Nederland en VNO-NCW stelt Koolmees nu voor om de controle op de volgende punten verlicht: 

  • Zo wordt het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen bij de controle verhoogd naar 40.000 euro.
  • Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht.
  • Verder worden de controles voor de derde en vierde tranche van de NOW tegelijk gedaan alsof het één aanvraag is.
  • De standaarden waarop de controles zijn gebaseerd worden aangepast, zodat ze werkbaarder worden.
  • Tenslotte wordt de controle versimpeld voor moederbedrijven met meerdere werkbedrijven (bijvoorbeeld een winkel met filialen).