Publicatieplicht staatssteun TVL per januari 2023

Wanneer je als ondernemer de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebt aangevraagd, is er sprake van (toegestane) staatssteun. In verschillende Europese staatssteunkaders zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor het verstrekken van staatssteun. Eén van de voorwaarden is publicatie van de verstrekte steun. Deze publicatieplicht geldt als je voor de TVL meer dan € 100.000 hebt ontvangen. De drempelbedragen gelden voor de subsidiebedragen voor één of meerdere TVL-subsidieperiodes bij elkaar opgeteld. Vanaf januari 2023 worden ook de bedrijven gepubliceerd die minder dan € 100.000 hebben ontvangen. Je kunt tegen deze publicatie bezwaar maken.

Extra publicatie voor TVL Q4 2021 en Q1 2022

Bedragen onder € 100.000 en de subsidie die is verstrekt voor de laatste Startersregelingen vallen niet onder deze Europese staatssteunkaders. Echter de overheid wil transparant zijn en laten zien waar al het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat worden daarom op de website van het RVO de bedrijven gepubliceerd die: 

  • minder dan € 100.000 aan TVL Q4 2021 ontving;
  • minder dan € 100.000 aan TVL Q1 2022 ontving;
  • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q4 2021;
  • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q1 2022.

De volgende gegevens worden gepunliceerd: naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin je actief bent, of je een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken door onderstaande brief te gebruiken. Vul deze in en gebruik het contactformulier op de website van RVO om jouw bezwaar in te dienen.

Download hier de brief

Lees hier meer informatie