Nieuwe Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf op komst

Binnenkort wordt een nieuwe Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf gepubliceerd. Onlangs werd deze code door het Regulier Overleg Warenwet (ROW) behandeld. Naar aanleiding van deze consultatie worden de laatste wijzigingen doorgevoerd en afgestemd met de NVWA. Hierna wordt de code voorgelegd aan de minister van Medische Zorg voor de officiële goedkeuring. De hygiënecode wordt goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Daarna kan deze worden ingevoerd in de slagers-/poeliersbranche.

Alle slagers en poeliers in Nederland hebben de mogelijkheid om, na de invoering, met deze nieuwe code te werken. Bij het werken volgens deze nieuwe code wordt voldaan aan actuele hygiëne wet- en regelgeving. De vorige Hygiënecode voor het Slagersbedrijf (2010) en de Hygiënecode voor het Poeliersbedrijf (2011) komen te vervallen. Deze hygiënecode is bedoeld voor slagerijen en poeliers en andere vleesverkooppunten zoals boerderijwinkels en ambulante handel, inclusief kleine slachterijen en EG-erkende slagers- en poeliersbedrijven.

Door de introductie van de Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf vervallen alle vorige codes en bestaat er nog maar één code die door zowel de slagers- als poeliersbranche gebruikt gaat worden. Er bestaat een overgangstermijn van de oude naar de nieuwe code, deze duurt 6 maanden vanaf het moment van introductie van de code aan de branches. De Koninklijke Nederlandse Slagers heeft samen met Bureau de Wit (Eurofins) de laatste jaren intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van deze code. Ook hebben diverse branchepartijen een bijdrage geleverd aan de inhoud*. Gezien de overeenkomsten in processen tussen slagers en poeliers in combinatie met de intensieve samenwerking met de NBPW is gekozen voor een gezamenlijke code.

Verbreding van de code

Om aan te sluiten op de verbreding van het assortiment in de slagersbranche is de nieuwe Hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf behoorlijk uitgebreid met onderwerpen zoals, dry-aged vlees, vis, groente en de bereiding en verkoop van broodjes. Ook is er meer aandacht voor de verwerking van wild en worden keukenprocessen als sous-vide bereiding behandeld. De verbreding van de code voorkomt dat slagers en poeliers andere codes moeten gaan raadplegen of zelf een voedselveiligheidsplan moeten ontwikkelen voor processen die niet in de code staan.

Borgen

Met de toepassing van deze hygiënecode zijn de slager en poelier in staat de voedselveiligheid van ambachtelijk bereide producten te borgen. Hiermee voldoet de ondernemer aan de eisen van Europese Verordening 852/2004 en wordt hiermee ontzorgd op het gebied van hygiënewetgeving. Een bedrijf dat werkt volgens een goedgekeurde hygiënecode, voldoet automatisch aan de wet.

*De KNS heeft de hygiënecode ontwikkeld door bijdragen van of in samenwerking met: Bureau de Wit/Eurofins, Wageningen University & Research (WUR), Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), SVO vakopleiding food, Ondernemers uit de KNS Adviescommissie Ondernemerszaken, Paul van Trigt, Ferry Stekelenburg, Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS)

Beschikbaarheid

Na goedkeuring van de code wordt de productie van de fysieke code opgestart. Deze wordt te bestellen via de KNS en de NBPW. Meer informatie over beschikbaarheid en kosten volgt.

Meer over de Hygiënecode

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.