Lobby gaat door!

Dit weekend leidde het stijgende aantal positieve coronatests tot het extra overleg van de regering. Vanavond vindt de persconferentie plaats en wordt duidelijk wat het (naar verwachting) strengere maatregelenpakket van het kabinet inhoudt. Dit weekend heeft de KNS in haar lobby duidelijk gemaakt dat de slagersbranche, net als de vorige keren, een essentieel kanaal voor voedselvoorziening is. 

De KNS is van mening dat de slagersbranche open kan blijven omdat het brancheprotocol Veilig winkelen goed toegepast wordt en de slagers een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening. Wij blijven het belang van de branche onder de aandacht houden #samensterk.