KNS legt eindvoorstel cao neer

Met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen wordt al enige tijd onderhandeld over een nieuwe cao. Zoals altijd is het streven daarbij om tot goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te komen voor de branche. Onder de huidige moeilijke corona-omstandigheden een nog grotere uitdaging dan normaal. Op 16 maart hebben partijen uitgebreid gesproken over een aantal belangrijke onderwerpen en hebben de bonden nader overlegd met hun leden. Afgelopen maand zijn de constructieve onderhandelingen voortgezet. De voorstellen van de KNS en de vakbonden lagen nog te ver uiteen om tot een akkoord te komen. De KNS heeft deze week daarom namens werkgevers een eindvoorstel gedaan aan vakbonden dat past binnen datgene wat haalbaar is gezien de omstandigheden.

Hieronder vind je een aantal belangrijke elementen uit het eindvoorstel:

  • Een looptijd van 14 maanden, lopende van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022.
  • Een initiële loonsverhoging van 1,7% over het feitelijk brutoloon per 1 oktober 2021.
  • Een initiële loonsverhoging van 0,4% over het feitelijk brutoloon per 1 januari 2022.
  • Een eenmalige uitkering van € 250,- bruto op fulltimebasis, te betalen in juni 2021, tenzij de werkgever gebruik heeft moeten maken van de NOW 3 steunmaatregel.
  • Werkgevers die gebruik hebben moeten maken van de NOW 3 steunmaatregel, kunnen gebruik maken van de regeling inzake kwijtschelding VOS-premie over de maanden oktober - december 2021 en januari - februari 2022.
  • Opname ‘zwaar werk regeling’ in de cao voor industriële bedrijven.

Gezien de ontwikkelingen in de branche in 2020/2021 ziet de KNS dit als een reëel eindvoorstel. Een eindvoorstel is niet meer voor onderhandeling vatbaar. Dit betekent dat de vakbonden het eindvoorstel ter raadpleging voorleggen aan hun achterban en daarna besluiten tot het afwijzen of accepteren daarvan.

De laatste Cao voor het Slagersbedrijf heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Daarmee is op dit moment de cao verlopen, maar blijft deze cao, op basis van de zogenaamde nawerking, nog wel gelden.

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.