Invoering minimumuurloon per januari 2024

Eerder is besloten dat per 1 januari 2024 de Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. De invoering van het minimumuurloon is een wijziging in de systematiek van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. 

De invoering van het minimumuurloon betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Op dit moment kan per sector de omvang van een fulltime dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). De slagerssector kent een 38-urige werkweek. Onder de ‘oude’ WML was in die gevallen eenzelfde minimum-maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een fulltime dienstverband van 38 of 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een fulltime dienstverband van 36 uur.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimumuurloon. Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een fulltime dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 38 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een fulltime dienstverband van 36 uur. In onderstaand document zijn de salarisschalen per 1 januari 2024 te raadplegen.

Bekijk de salarisschalen inclusief de uurlonen voor de slagersbranche per 1-1-2024