Brusselse lobby in volle gang

Deze week was KNS in Brussel, samen met andere leden van de International Butchers' Confedaration (IBC), de Europese belangenorganisatie voor de slagersbranche. Oud KNS-voorzitter Ad Bergwerff, Marian Lemsom en Jacques Rijk waren namens KNS aanwezig. Er waren daarnaast collega’s uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken en Oostenrijk.

Er was een uitgebreide agenda. Naast algemene zaken zoals het ondernemersklimaat bij slagerijen, energiekosten, arbeidsmarkt enIBC 2023 Brussel (1).jpg vleesprijzen is er gesproken over varkenspest. Daarnaast zijn de verschillende lobbypunten in dit Europees verband besproken zoals het gebruik van nitriet en nitraat in vleesbereidingen en vleesproducten en de lobbyinzet rondom productinformatie, duurzaamheid, herkomst en regels voor dierenwelzijn.

Ook de houding van de verschillende landen ten opzichte van vleesconsumptie en promotie is besproken. Het waren levendige discussies en interessant om de standpunten van de verschillende landen te bespreken. KNS, Jacques Rijk, gaf een presentatie over de SUP-regeling zoals deze in Nederland wordt toegepast. De verschillende delegaties reageerden hierop met de toepassingen vanuit de diverse landen.

Denis Simonin, afgezant van de Europese commissie/ DG Sante en expert dierenwelzijn, kwam toelichting geven op de plannen voor de wijziging van wetgeving rondom dierenwelzijn bij slachten. Gesproken werd over het gebruik van goedgekeurde materialen maar ook cameratoezicht was een belangrijk onderwerp.

Na het afstemmen van standpunten van de verschillende leden wordt de lobby in Brussel voor toekomstige wet- en regelgeving voortgezet.