Nieuwe belastingmaatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft zes nieuwe maatregelen bekend gemaakt die voor ondernemers (inclusief zzp'ers) een belangrijke steun in de rug moeten betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, de DGA-taks uitgesteld en wordt het urencriterium voor zzp'ers tenminste tot eind mei beschouwd als voldaan. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat dit een belangrijke steun in de rug van ondernemers is. Samen met aangesloten brancheorganisaties, waaronder de KNS, maken zij zich dagelijks sterk om de behoeftes van MKB-ondernemers in deze tijd onder de aandacht te brengen en mee te denken over oplossingen en maatregelen.

Wat houden de maatregelen in?

Fiscale coronareserve

Een belangrijke liquiditeitsmaatregel in het pakket is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. 

Gebruikelijk loon-regeling

Er is een versoepeling van de gebruikelijk loon-regeling voor dga’s, waardoor zij een lager gebruikelijk loon in aanmerking kunnen nemen in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf.

Werkkostenregeling

Vijlbrief verruimt verder de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers. Voor werkgevers met een loonsom tot 400.000 euro gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3%. De maatregel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren doordat werkgevers meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te geven.

Urencriterium

Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, onder de versoepeling vallen.

Verder ...
  • Daarnaast is de Wet excessief lenen uitgesteld tot 1 januari 2023.
  • Daarnaast kunnen hypotheekhouders de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. De termijn voor beperkte pauzering wordt losgelaten waardoor de aflossing verder uitgesmeerd kan worden en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.