Nationale feestdagen in april en mei

In april en mei zijn er weer een aantal erkende feestdagen. Naast de beide paasdagen uiteraard ook Koningsdag en Bevrijdingsdag. In dit artikel meer informatie over de betekenis van nationale erkende feestdag en doorbetaling.

De overheid stelt jaarlijks de erkende feestdagen vast. Denk hierbij aan de beide kerst-, paas- en pinksterdagen, Koningsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Nieuwjaarsdag. Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag, dit wordt vastgelegd in de cao. In onze cao zijn de volgende dagen erkende feestdagen: 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. In 2020 is 5 mei (Bevrijdingsdag) een algemeen erkende feestdag. Eén keer per vijf jaar geldt vijf mei als een algemeen erkende feestdag. Dit houdt in dat deze dag gelijk is als alle andere algemeen erkende feestdagen. Ook al gaan alle festiviteiten op Konings- en Bevrijdingsdag niet door in verband met de coronacrisis, het zijn nog steeds vrije dagen voor medewerkers in de slagersbranche.

Koningsdag

De Winkeltijdenwet stelt geen beperkingen aan de openstelling op Koningsdag. De ondernemer is vrij in de keuze tot openstelling of sluiting op deze dag. De gemeente kan in de Algemene Politieverordening echter regels hebben gesteld. Het is verstandig bij de gemeente na te gaan of er regels zijn gesteld voor 27 april a.s.

Ben je geopend op Koningsdag dan moet je volgens de cao over de gewerkte uren dezelfde toeslag betalen aan medewerkers als op een algemeen erkende feestdag, als zij tenminste instemmen met het werken op deze dag. Voor elk gewerkt uur ontvangen de medewerkers bovenop hun normale weekloon, hun uurloon vermeerderd met een toeslag van 100% van het uurloon. Ook hier geldt dat bij sluiting op één deze dag je verplicht bent het loon van de vast ingeroosterde medewerkers door te betalen. Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dag werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dag. 

Bevrijdingsdag (5 mei )

Eén keer per vijf jaar geldt vijf mei als een algemeen erkende feestdag. En dit jaar (2020) is dat het geval. Dit houdt in dat deze dag gelijk is als alle andere algemeen erkende feestdagen.

Volgens de Winkeltijdenwet zijn winkels op deze dag gesloten. Echter, de gemeente kan voor het verbod op opening tijdens deze dag vrijstelling verlenen en het is verstandig bij de gemeente hiernaar te informeren. Mocht de gemeente vrijstelling verlenen en jij laat jouw medewerkers wel werken, dan moet je volgens de cao, over de gewerkte uren een toeslag van 100% van het uurloon te betalen. Hier geldt dat bij sluiting op één van deze dagen je verplicht bent het loon van de vast ingeroosterde medewerkers door te betalen.

Voorbeeld

Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dagen werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dagen. 

Een medewerker werkt van maandag t/m vrijdag 38 uur per week en verdient € 380 per week (€ 10 per uur). De medewerker gaat op één van de bovengenoemde dagen acht uur werken. Wat ontvangt hij dan naast zijn normale weekloon van € 380? Antwoord: voor de acht op deze dagen gewerkt uren ontvangt hij € 80 plus nog eens een toeslag van € 80. In totaal € 160 naast zijn normale weekloon.