Kwijtschelding VOS-premie

Het was mogelijk voor bedrijven, die zwaar door corona zijn getroffen, om kwijtschelding van de VOS-premie over de periode juli 2021 - februari 2022 aan te vragen. De aanvraag om kwijtschelding diende uiterlijk 31 maart 2022 bij Stichting VOS ingediend te zijn. Deze kwijtschelding was aan te vragen als je gebruik hebt gemaakt van NOW 3-regeling.

Voor wie?

Voor de bedrijven die premie afdragen aan Stichting VOS en bij het UWV een aanvraag hebben ingediend voor een uitkering op grond van de NOW 3-regeling en daarvoor een voorschot hebben ontvangen. De NOW 3-regeling heeft betrekking op de volgende drie uitkeringsperiodes: oktober, november en december 2020 = NOW 3.1, januari, februari en maart 2021 = NOW 3.2 en april, mei en juni 2021 = NOW 3.3. 

Voor de aanvraag heb je eerder onderstaande documenten ingediend:

  1. een kopie van de aanvraag om een voorschot inzake NOW 3 (voorwaarde 1)
  2. een kopie van de UWV-brief waarin de hoogte van het voorschotbedrag wordt vermeld (voorwaarde 2)

De kwijtschelding is op voorlopige basis. De kwijtschelding wordt definitief nadat de toekenning van de NOW 3-uitkering definitief is vastgesteld door het UWV. Dit is voorwaarde 3 voor de kwijtschelding. Heb je de definitieve toekenning van de NOW 3-uitkering ontvangen van het UWV? Lever deze dan aan via onderstaand formulier