Koningsdag is nationale feestdag

Aanstaande maandag is het 27 april en dat betekent Koningsdag, een nationaal erkende feestdag. Ook al gaan alle festiviteiten op Koningsdag door de coronacrisis niet door of in een aangepaste vorm, het is een vrije dag voor medewerkers in de slagersbranche zoals vastgelegd in de Cao voor het Slagersbedrijf.

Open met Koningsdag?

De Winkeltijdenwet stelt geen beperkingen aan de openstelling op Koningsdag. De ondernemer is vrij in de keuze tot openstelling of sluiting op deze dag. De gemeente kan in de Algemene Politieverordening echter regels hebben gesteld. Het is verstandig bij de gemeente na te gaan of er regels zijn gesteld voor 27 april a.s.

Ben je geopend op Koningsdag dan moet je volgens de cao over de gewerkte uren dezelfde toeslag betalen aan medewerkers als op een algemeen erkende feestdag, als zij tenminste instemmen met het werken op deze dag. Voor elk gewerkt uur ontvangen de medewerkers bovenop hun normale weekloon, hun uurloon vermeerderd met een toeslag van 100% van het uurloon. Ook hier geldt dat bij sluiting op één deze dag je verplicht bent het loon van de vast ingeroosterde medewerkers door te betalen. Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dag werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dag. 

Voorbeeld

Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dagen werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dagen. 

Een medewerker werkt van maandag t/m vrijdag 38 uur per week en verdient € 380 per week (€ 10 per uur). De medewerker gaat op één van de bovengenoemde dagen acht uur werken. Wat ontvangt hij dan naast zijn normale weekloon van € 380? Antwoord: voor de acht op deze dagen gewerkt uren ontvangt hij € 80 plus nog eens een toeslag van € 80. In totaal € 160 naast zijn normale weekloon.

KNS is gesloten op Koningsdag

De KNS is gesloten op maandag 27 april. Op dinsdag 28 april staan wij weer voor je klaar.