Koningin Maxima spreekt steun uit voor MKB-ondernemers

Koningin Máxima heeft gistermiddag, ook mede namens de Koning, haar betrokkenheid en steun uitgesproken aan alle mkb-ondernemers die nu hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat deed zij tijdens de virtuele vergadering van het hoofdbestuur van MKB-Nederland waar zij door voorzitter Jacco Vonhof voor was uitgenodigd. KNS-voorzitter Ad Bergwerff was deelnemer aan deze video-conferentie. De Koningin sprak als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Grote impact op bedrijven

Koningin Máxima ging met de voorzitters van de brancheorganisaties, die zijn aangesloten bij MKB-Nederland, in gesprek over wat de coronacrisis met bedrijven doet. Ad Bergwerff schetste in het kort een beeld van de grote impact van de crisis op de slagerijen en in het bijzonder de horecaslagerijen. Duidelijk werd ook dat bedrijven die nog kunnen doorwerken, er alles aan doen om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen, onder meer door protocollen voor veilig werken en het gebruik van beschermende materialen.

Durf en ondernemerschap

De Koningin uitte onder meer haar zorg over ondernemers die kampen met liquiditeitsproblemen en die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf, hun medewerkers en hun gezinnen. De Koningin gaf aan dat zij het knap vindt hoe bedrijven in deze tijd proberen om overeind te blijven en dat dit veel durf en ondernemerschap vraagt. Zij sprak de hoop uit dat het uitgebreide economische steunpakket van het kabinet zijn weg vindt naar de ondernemers. Verder gaf zij bij de brancheleden aan dat het comité graag een luisterend oor biedt en waar mogelijk een bijdrage wil leveren aan oplossingen.

Onder de indruk

Koningin Máxima noemde verder dat zij onder indruk is van alle initiatieven die onder burgers en bedrijven zijn ontstaan om elkaar te helpen en over de houding van veel mkb-ondernemers. Ze constateerde dat de coronacrisis ook creativiteit en ondernemerschap losmaakt, in alle sectoren. Dit is ook hét moment om nog hechter de samenwerking te zoeken: om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen sterk te staan.

Crisis biedt ook kansen

Koningin Máxima gaf aan dat bedrijven nu hard bezig zijn om zichzelf door de crisis heen te loodsen, maar dat waar er ruimte is, het ook belangrijk is om te kijken naar manieren om deze periode zo goed mogelijk te benutten. Zo riep zij de branches op om, waar het kan, deze crisisperiode aan te grijpen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Bijvoorbeeld door relevante online opleidingen beschikbaar te stellen. Koningin Máxima wees op de creatieve ommezwaai die recent is gemaakt binnen het onderwijs om online te gaan lesgeven. Investeren in human capital is een van de speerpunten van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.