Invriezen van filet americain

Als filet americain voor consumptie wordt ingevroren, wordt een infectie voorkomen die jaarlijks bij honderden Nederlanders ernstige gezondheidsschade veroorzaakt. Het invriezen kan bovendien tientallen miljoenen euro's aan zorg- en andere kosten vermijden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert het rauwe vleesproduct minimaal 48 uur in te vriezen bij -12 graden. In de herziene versie van de hygiënecode, die in ontwikkeling is, wordt de maatregel voor het invriezen van grondstoffen ook opgenomen om het risico op Toxoplasmose weg te nemen.

Wat is Toxoplasma?

Mensen die rauw vlees eten, kunnen de Toxoplasma-parasiet binnenkrijgen en de infectieziekte toxoplasmose krijgen. Gezonde mensen worden er doorgaans niet ziek van, maar onder anderen kankerpatiënten en zwangere vrouwen lopen meer risico. De infectieziekte kan leiden tot miskramen, vroeggeboorten en hersen- en oogafwijkingen bij het kind.

Elk jaar worden ongeveer 750 mensen ziek door de parasiet en in bijna de helft van de gevallen leidt dat tot aangeboren afwijkingen. Van alle ziektegevallen wordt ongeveer de helft veroorzaakt door het eten van rauw vlees, vooral filet americain.

Als mensen filet americain voor gebruik invriezen, gaan de zorgkosten omlaag doordat minder mensen ziek worden, heeft het RIVM berekend. Ook hoeft er dan minder geld te worden uitgetrokken voor speciaal onderwijs, omdat er minder kinderen met aangeboren hersenafwijkingen zijn. Het RIVM schat de jaarlijkse besparing door het invriezen van filet americain op 10 tot 30 miljoen euro. (Bron: RIVM)

Advies van de KNS

In de herziene versie van de hygiënecode, die in ontwikkeling is, wordt de maatregel voor minimaal 48 uur invriezen opgenomen om het risico op Toxoplasmose weg te nemen. In praktijk zullen de vleesgrondstoffen, niet het eindproduct, ingevroren worden. Dat kan door de leverancier gedaan worden of door de slager zelf.

Slagers kunnen uiteraard nu al tot deze maatregel overgaan, ook om klanten gerust te kunnen stellen na de berichtgeving in de media.