Hygiƫnisch werken, de basis van de corona-maatregelen

Doe de toets!

In deze tijd worden in de slagerij veel extra maatregelen getroffen om het winkelen voor klanten en het werken in de slagerij veilig en verantwoord te houden. Naast alle corona-maatregelen staat werken volgens de Hygiënecode voor de slagerij aan de basis van hygiënisch en voedselveilig werken. Om jouw kennis van de Hygiënecode te verhogen en te toetsen kun je de module Hygiënisch werken op Slagerspassie.nl doorlopen. Sinds de introductie in augustus 2019 zijn al ruim 12.000 magazines afgerond en ruim 3.000 toetsen gemaakt.

Met deze module kan iedereen die werkzaam is in de slagersbranche online kennis opdoen over voedselveiligheid, hygiënisch werken en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk. Na het doorlopen van de module hygiënisch werken maak je een online toets waarmee de kennis wordt getoetst. Bij voldoende resultaat behaal je een certificaat als bewijs van de opgedane kennis op het gebied van hygiëne.

In de praktijk zijn veel voorbeelden te zien van slagerijen die verantwoord en veilig omgaan met de corona-werende maatregelen. Een certificaat van de module Hygiënisch werken is daar een mooie aanvulling op, om te kunnen aantonen dat de slagerij er alles aan doet om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Deze online module is bedoeld voor álle medewerkers van de slagerij en het ambachtelijke vleesproductiebedrijf en is te vinden onder het ‘afstudeerhoedje’ op Slagerspassie.nl.