Geannuleerd: KNS-evenement Slagers in the Spotlight

De KNS heeft in verband met het coronavirus besloten om het evenement Slagers in the Spotlight op 30 maart te annuleren. Wij hechten heel veel waarde aan het inspireren en ontmoeten van onze leden en relaties. Het gezondheidsrisico is echter te groot. We willen onze leden en relaties niet aan gezondheidsgevaren blootstellen.

Het inspiratieprogramma Slager in the Spotlight wordt, in afwachting van de beschikbaarheid van de sprekers, verplaatst naar de middag van 22 juni, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering. Voor de prijsuitreiking van de Grote Grillworsttest wordt nog naar een oplossing gezocht. Meer informatie volgt.

Meer informatie over het coronavirus