Ziekte- & calamiteitenverlof

Wij hebben met grote zorg de vragen en antwoorden samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat adviezen wijzigen door dat wet- en regelgeving verandert, zeker nu. 

Mag ik tijdens de corona-epidemie (crisis/pandemie o.i.d.) bijzondere (medische) gegevens verwerken van mijn medewerkers?
Jouw werknemer mag volgens de Autoriteit Persoonsgegevens op vrijwillige basis melden dat hij/zij besmet is met het coronavirus. Wel is het zo dat het coronavirus erg besmettelijk is. Het delen van deze informatie is dus wel zeer belangrijk om het verspreiden van het virus, en dus het voorkomen van ernstig leed, tegen te gaan. Als jouw medewerker verteld dat hij/zij corona heeft, dan mag jij deze informatie niet verder verwerken. Wil je meer weten, neem contact met ons op via 070 3906365 of info@knsnet.nl 

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Alleen wanneer er een goede gegronde reden is, mag een medewerker thuis blijven. Het is aan jou als werkgever om per medewerker de situatie te beoordelen en mee te denken in oplossingen. Twijfel je over de situatie? Neem contact op met jouw arbodienst. Wanneer er geen gegronde reden is, geldt de volgende regel: geen arbeid, geen loon.

Wanneer is er sprake van calamiteitenverlof en wanneer verlofuren opnemen? 
Een voorbeeld: de overheid heeft besloten om de scholen te sluiten per maandag 16 maart. Werknemers moeten dus op korte termijn, opvang regelen. In de situatie van 'van stel op sprong' kan calamiteitenverlof gelden. Dit is echt alleen bedoeld om werknemers de mogelijkheid te geven om bij onvoorziene omstandigheden in staat te zijn snel te kunnen handelen. Daarna moet de werknemer kijken of het mogelijk is om oppas te regelen, anders is dit risico voor werknemer. Dit houdt in vermindering van vakantiedagen en/of inhouden van loon. Bekijk het per situatie en ga in gesprek met jouw medewerker(s). In artikel 30 van de Cao voor het Slagersbedrijf staan de regels over dit type verlof uitgelegd.

Allerbelangrijkste is om met elkaar, als team, een gezamenlijke oplossing te vinden voor elke situatie die op je afkomt. Werkgevers én werknemers hebben elkaar nodig want het is inmiddels niet alleen een probleem van de werkgever. 

Kan mijn medewerker kortdurend zorgverlof opnemen?
In bepaalde gevallen kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen. Jouw medewerker heeft hier recht op als het gaat om een zieke naaste in zijn/haar omgeving, zoals ouders, broers of zussen, partners en kinderen, de zieke verzorging nodig heeft en de medewerker gezien de omstandigheden de enige is die de zieke zorg kan geven.

Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, is het meestal niet mogelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen. De zieke krijgt dan immers al verzorging.

Kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Werkt jouw medewerker 20 uur per week, dan heeft hij/zij over de periode van 12 maanden dus recht op 40 uur zorgverlof. Deze 12 maanden gaan in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Over de uren dat een medewerker kortlopend zorgverlof geniet, wordt het salaris voor 70% betaald, waarbij het geldende wettelijk minimumloon als ondergrens geldt.

Wat wordt verstaan onder de risicogroep?
Onder de risicogroep wordt verstaan: alle mensen die jaarlijks een oproep krijgen om een griepprik te halen. De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan mensen met een longaandoening, hartziekten, diabetes, nieraandoening of auto-immuunziekte.

Mijn medewerker behoort tot een risicogroep. Moet hij/zij komen werken? 
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en de voedselvoorziening (waar de slagersbranche onder valt) blijven functioneren, is het belangrijk dat jouw medewerker naar het werk komt als er geen klachten zijn zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Bij twijfel, overleg met elkaar en win eventueel advies in bij de bedrijfsarts/arbodienst.