Banken & vastgoed

Banken

Klopt het dat banken ook steunmaatregelen nemen?
Ja, ook banken hebben steunmaatregelen bekend gemaakt. Zo is er een half jaar uitstel van aflossingen van zakelijke leningen tot € 2.500.000. Het betreft in ieder geval:  ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos.

Komt er een staatsgarantie op kredietverzekeringen?
Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van circa 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt. Ook moet voor deze maatregel goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie.

Vastgoed

Zijn met deze sector afspraken gemaakt?.

Na weken van onderhandelingen tussen de retailsector en de vastgoedsector is het Steunakkoord 2.0 tot stand gekomen. Het biedt met name de retailers handvatten om tot afspraken met verhuurders te komen. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Afspraken blijven echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Veelal zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken.

Naast een richtlijn voor gesprekken tussen huurders en verhuurders, worden alle stakeholders binnen de retailsector opgeroepen om zo constructief en oplossingsgericht samen te werken. Doel is om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden én de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen. Ook wordt opgeroepen dit onderwerp zo veel mogelijk (politieke) aandacht te geven.

Dit tweede Steunakkoord volgt op het eerder gesloten akkoord in april. Dit akkoord heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad. Huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord. Een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders met oog voor de belangen van en waarborgen voor verhuurder. Het Steunakkoord 2.0 is ondertekend door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN),  Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VastGoedOverleg (VGO), INretail en Detailhandel Nederland.

Steunakkoord 1.0: kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over deze periode. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% tot 100% voor de zwaarder getroffen retailers en/ of winkelambachtsbedrijven die een volledige lockdown kennen.

Terug naar het informatiedossier