Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Hieronder tref je veelgestelde vragen aan over de BMKB- en GO-regeling.

Hoe zit het met de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling?
Sinds 16 maart is een tijdelijke faciliteit onder de BMKB beschikbaar voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen. Het kabinet heeft ruim voldoende middelen om er voor te zorgen dat aan het verwachte beroep op deze maatregel in de BMKB kan worden voldaan. Als ondernemer kun je je hiervoor melden bij jouw bank.

Update 7/4: Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100% voor kredieten tot 100.000 euro. De provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2%). Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Update 29/4: De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. 

Wat is de BMKB-C regeling?
Gesteund door de Overheid (door middel van de BMKB-C regeling) kunnen banken en andere financiers bedrijven helpen hun liquiditeit op orde te krijgen door tijdelijke:

  • verstrekking van een overbruggingskrediet 
  • ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet) 

Wat houdt de GO-regeling in?
Heb je krediet nodig maar krijg je niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Jouw bank kan zo een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal € 50 miljoen zijn tot maximaal € 25 miljoen gegarandeerd. Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. Als onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond van de GO van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het maximumbedrag per onderneming bedraagt tijdelijk € 150 miljoen. Lees meer over de verruiming van de GO.

Aanvragen kan hier

Zijn bovenstaande steunmaatregelen na 1 juni ook beschikbaar?
Ja. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Terug naar het informatiedossier