Belastingen

Er zijn diverse maatregelen getroffen voor jou als ondernemer als het gaat om belastingen. Zo is er uitstel mogelijk en zijn rentes verlaagd. Hieronder tref je veelgestelde vragen aan over dit onderwerp.

In maart en april zijn er diverse belastingmaatregelen bekend gemaakt. Zo is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen, zijn belastingrentes verlaagd, is de werkkostenregeling verruimd en is er fiscale coronareserve voor ondernemers met een vennootschap. 

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis
Op 30 september is door de kamer een motie aangenomen waardoor de terugbetalingstermijn van belastingen wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Lees hier alle informatie hierover

Welke steunmaatregelen zijn er?
Een overzicht van enkele steunmaatregelen vanuit de Belastingdienst:

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Verruiming werkkostenregeling

Premiedifferentiatie WW-premie

Verlaging aanslag inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Verliesverrekening met fiscale coronareserve

Meer informatie op website Belastingdienst

Energiebelastingen

Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel van heffing van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE)?
Je komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer je iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangt. Deze eindfactuur moet betrekking hebben op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand. Het maakt niet uit op welke manier deze eindfactuur wordt betaald (vooruitbetaling, in een keer of uitgesteld).

Zijn energieleveranciers verplicht om uitstel van de energiebelasting en de opslag duurzame energie te geven?
Nee. De maatregel schept de mogelijkheid voor energieleveranciers om van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is geen verplichting. Het beeld is dat het merendeel van de energieleveranciers wel gebruik zal maken van de maatregel en de klanten uitstel biedt. Een deel van de energieleveranciers, in de regel de kleinere, zal dit vanwege de uitvoeringslasten die hiermee gepaard gaan en de gevolgen van de coronacrisis voor hun personele bezetting naar verwachting niet kunnen doen.

Wanneer wordt het uitstel van de EB en ODE zichtbaar op de energierekening?
Als de energieleverancier de maatregel toepast, brengt die voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening. Dit wordt zichtbaar op de facturen voor die leveringen. Zo wordt het uitstel over leveringen in de maand april pas zichtbaar worden op de factuur die je in mei ontvangt. In oktober worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht.

 

Handige informatiebron

FAQ MKB-Nederland

Terug naar het informatiedossier