Belastingen

Update 29 november 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. 

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Meer informatie op website Belastingdienst

Energiebelastingen

Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel van heffing van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE)?
Je komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer je iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangt. Deze eindfactuur moet betrekking hebben op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand. Het maakt niet uit op welke manier deze eindfactuur wordt betaald (vooruitbetaling, in een keer of uitgesteld).

Zijn energieleveranciers verplicht om uitstel van de energiebelasting en de opslag duurzame energie te geven?
Nee. De maatregel schept de mogelijkheid voor energieleveranciers om van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is geen verplichting. Het beeld is dat het merendeel van de energieleveranciers wel gebruik zal maken van de maatregel en de klanten uitstel biedt. Een deel van de energieleveranciers, in de regel de kleinere, zal dit vanwege de uitvoeringslasten die hiermee gepaard gaan en de gevolgen van de coronacrisis voor hun personele bezetting naar verwachting niet kunnen doen.

Wanneer wordt het uitstel van de EB en ODE zichtbaar op de energierekening?
Als de energieleverancier de maatregel toepast, brengt die voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening. Dit wordt zichtbaar op de facturen voor die leveringen. Zo wordt het uitstel over leveringen in de maand april pas zichtbaar worden op de factuur die je in mei ontvangt. In oktober worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht.

 

Handige informatiebron

FAQ MKB-Nederland

Terug naar het informatiedossier