Belastingen

Update januari 2022

De eerder per 1 oktober gesloten regeling Betalingsuitstel vanwege corona wordt weer opengesteld en verlengd tot en met het vierde kwartaal 2021. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging noodzakelijk is. De verlenging geldt voor de onderstaande belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt:

  • loonheffingen
  • omzetbelasting
  • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • vennootschapsbelasting
  • kansspelbelasting
  • assurantiebelasting
  • verhuurderheffing
  • milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
  • accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Heb je nog openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De belastingschuld wordt opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.

Bron: KvK

Meer informatie op website Belastingdienst

Terug naar het informatiedossier