Bedrijfsadvies

Als ondernemer heb je te maken met verschillende fasen van het ondernemerschap. De KNS kan jou als ondernemer adviseren als het gaat om het starten, uitbreiden, stopzetten of overdragen van de slagerij.

Tijdens een gratis verkennend gesprek wordt jouw adviesbehoefte bepaald. Wanneer je kiest voor  uitgebreid advies of de inzet van de diverse producten zoals de Quick Scan, Locatiescan of het businessplan geldt het speciale ledentarief. Weet dat onze afdeling Ondernemerszaken onafhankelijk is en veel ervaring in de branche heeft. Uurtarief bedraagt € 99 per uur, exclusief reiskosten (€ 0,40 per km) en 21% BTW.

Businessplan

Een Businessplan is een grondig en onderbouwd onderzoek dat de KNS uitvoert in opdracht van een slager. Vooral bij het maken van een strategische keuzes zoals verhuizen of verbouwen kan dit plan belangrijke handvaten geven. Een Businessplan is vaak ook nodig bij de aanvraag van een financiering of lening bij de bank.  Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
• Korte analyse van de huidige situatie, inclusief interne bedrijfsanalyse
• Trends en ontwikkelingen in de detailhandel
• Typologie van winkelcentra
• Beoordeling van het pand op tal van facetten en/of een inschatting van eventuele investeringen
• Beoordeling van de inventaris en/of een inschatting van mogelijke investeringen
• Beoordeling van de (aanstaande) ontwikkelingen in het directe en indirecte marktgebied
• Beoordeling van de directe en indirecte concurrentie
• Beoordeling van de statistische informatie (vanuit het CBS en de gemeente)
• Samenstellen van een bedrijfsstrategie; dit kan leiden tot verandering in de formule
• Opstellen van een omzetindicatie
• Opstellen van een exploitatiemodel en cashflowoverzicht
• Het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen
• Locatiescan

Het tarief hiervoor is € 3.995 (ongeveer 1/3 van de marktwaarde) exclusief reiskosten (€ 0,40 per km) en 21% BTW.

Quick scan

Hoe ziet de klant mijn slagerij? In een kort onderzoek krijg je snel inzicht in wat de perceptie van de klant van jouw bedrijf is. Eigenlijk kijk je door de ogen van de klant naar jouw eigen slagerij. In een Quick scan worden vragen beantwoord als: Hoe worden klanten verwelkomd? Hoe is de uitstraling van de medewerkers en de producten? Wat is het advies aan de klant? De Quick Scan is voor een speciaal tarief van € 260 (inclusief reiskosten, exclusief 21% btw) aan te vragen bij de KNS.

Locatiescan

‘Meten is weten. De KNS heeft – in nauwe samenwerking met Locatus – een instrument ontwikkeld, de Locatiescan. In geval van een koopstromenonderzoek wordt het draagvlak bepaald op basis van enquête. Locatus bepaalt het aantal consumenten dat theoretisch gezien al haar aankopen in een winkelgebied verricht, de standaardconsument. De hoogte van het aantal standaardconsumenten wordt mede bepaald door de attractiviteit, de functie en de ligging van het winkelgebied. Locatus is als onafhankelijke bron, de marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux. Op basis van de data van Locatus - in combinatie met eventueel beschikbare koopstromenonderzoeken en de gegevens uit de Slagersmonitor – wordt de omzetpotentie bepaald van slagerijen in Nederland. Dit op basis van uiterst actuele, valide data. De Locatiescan vervangt het businessplan niet. Het businessplan is een ondernemingsplan in de meest brede zin van het woord (inclusief financiële paragraaf). De Locatiescan beperkt zich tot het opstellen van een omzetprognose. De Locatiescan maakt wel onderdeel uit van het businessplan.

De scan is niet alleen geschikt om in geval van meerdere opties/locaties de meest kansrijke keuze te bepalen als het gaat om de (door)start of verplaatsing van de slagerij. Ook biedt het instrument een prima eerste houvast als het gaat om voorgenomen investeringen of heroriëntatie van de bedrijfsstrategie.

De kosten van de Locatiescan bedragen € 800 (exclusief btw, exclusief eventuele reiskosten). Wordt het uitvoeren van een Locatiescan opgevolgd door het opstellen van een Businessplan, dan worden de kosten van de scan verrekend met de kosten het Businessplan. De kostprijs van een Businessplan blijft € 3.995 (exclusief btw, exclusief reiskosten). De kosten van zowel de Locatiescan als het Businessplan zijn zakelijke kosten. Deze kunnen worden verrekend met te betalen belastingen.