Cao-onderhandelingen afgeblazen

Voor dinsdag 17 maart stonden de cao-onderhandelingen gepland. In verband met de overmachtssituatie door de “coronacrisis” heeft de KNS er voor gekozen om deze cao-onderhandelingen niet door te laten gaan en tot nader order uit te stellen.

De vergaande overheidsmaatregelen die de afgelopen dagen zijn genomen, hebben vergaande negatieve effecten op de slagersbranche als geheel. Het is het niet verantwoord om tijdens deze crisis keuzes te maken die structureel financiële consequenties hebben. Voorkomen moet worden dat ondernemers juist nu extra belast worden zowel in financieel als administratief opzicht. Vakbonden hebben, gezien de unieke situatie, ingestemd met dit uitstel.

Het is voor de branche wel van belang om, onder de juiste omstandigheden, zo snel mogelijk tot een goede cao te komen. Daarom is met de bonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken om gedurende deze crisis regelmatig contact te houden.